Stravovanie

Neoddeliteľnou súčasťou liečebného procesu je aj stravovanie. Stravovanie detských pacientov a sprievodcov  je poskytované v hoteli Mier, v blízkosti detskej liečebne Valentína (50m).

Deti majú stravu zabezpečenú 6x denne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera) v súlade s platným diétnym systémom.

Sprievodcovia majú stravu 3x denne (raňajky- formou bufetu, obed- výber z 5 druhov jedál, večera- výber z 5 druhov jedál). Strava sprievodcu je zahrnutá v cene doplatku za ubytovanie.

Okrem základnej racionálnej stravy zabezpečujeme všetky druhy diét v súvislosti so zdravotným stavom dieťaťa.

 1. šetriaca
 2. racionálna
 3. s obmedzením tuku
 4. s prísnym obmedzením tuku
 5. bielkovinová, bezzvyšková
 6. nízkocholesterolová
 7. redukčná
 8. diabetická
 9. diabetická šetriaca
 10. výživná


Špeciálne diagnostické diéty:

 • pri pankreatitíde
 • bezlepková – stravu pripravujeme pre deti na kúpeľnej liečbe viac ako 30 rokov. Na jej prípravu používame bezlepkové potraviny, na ktoré máme od výrobcov certifikáty. Jedálny lístok pripravujeme zvlášť starostlivo so zastúpením všetkých živín a dodržiavaním všetkých zásad prípravy bezlepkovej stravy ( osobitné stoly a dosky na prípravu múčnych jedál, košíky na chlieb a pod. )
 • bezlepková - diabetická
 • pri hyperlipoproteinémii
 • s obmedzením purínov

Predstavu o stravovacích zlozvykoch dieťaťa zistí lekár z anamnézy. K dieťaťu volíme individuálny  prístup s dávkou trpezlivosti. Sestra informuje v prednáškach a názornom stolovaní detí o význame výživy a motivuje deti k správnym stravovacím návykom. Veľký dôraz kladieme na hygienu a kultúru stravovania.

Pekný a vábivý vzhľad jedla na tanieri, správna teplota, čistota, pohodlné sedenie, dostatok časového priestoru, to sú výrazné prejavy kultúry stravovania a podstatne prispievajú k úspechu liečby.

Špeciálne požiadavky na stravu (kombinácie diét, špeciálne potravinové alergie, atď.) je potrebné nahlásiť diétnej sestre minimálne tri pracovné dni pred nástupom na pobytfedorkova@kupele-bj.sk, 054/4773319.