Spoločnosť BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Milí rodičia

vzhľadom k aktuálnej situácii by sme vás radi informovali  o priebehu kúpeľnej liečby  vašich detí a prijatých opatreniach počas pandémie ochorenia COVID-19 v Bardejovských Kúpeľoch. Prijatými opatreniami chceme eliminovať v čo najvyššej miere riziko šírenia SARS-CoV-2 v našom zariadení, aby sme pre vás a vaše deti vytvorili pocit bezpečia  i počas kúpeľnej liečby, ktorú si vyžaduje ich zdravotný stav. 

Deti nad 10 rokov a sprievodcovia pacientov na kúpeľnom pobyte absolvujú testovanie priamo v Bardejovských Kúpeľoch BEZPLATNE na začiatku svojho pobytu. Výnimka platí pre pacientov nad 10 rokov a sprievodcov, ktorí majú platný negatívny test, antigénový nie starší ako 3 dni, PCR nie starší ako 7 dní. Deti  do 10 rokov nie sú povinne testované. Pri dlhodobých pobytoch (21, 28 dní) prebieha testovanie aj v strede pobytu a na konci pobytu, teda klient dokopy absolvuje 3 testovania BEZPLATNE. Nasleduje meranie teploty a vypísanie dotazníka. Dieťa môže vstupovať do objektu liečebne len v doprovode 1 sprevádzajúcej osoby. 

Ak dieťa a sprievodca prejde vstupným filtrom pokračuje na príjem k vrchnej sestre a následne k ošetrujúcemu lekárovi na vstupnú lekársku prehliadku.

Testovaní pravidelne sú aj naši zamestnanci.

Prijímať návštevy je za každých okolností (aj v prípade negatívneho testu) zakázané v interiéri – na chodbách budov, recepcii, v budove jedálne, na izbách. Deti ubytované v detskej liečebni Valentína môžu prijímať návštevu zákonných zástupcov len cez návštevné okienko na to určené  s ochranným rúškom.

Každé dieťa musí mať ochranné rúško alebo ináč chránené horné dýchacie cesty počas celého pobytu v kúpeľoch v interiéri aj exteriéri. Pri vstupe do každej budovy je zabezpečená dezinfekcia rúk 

Počas pobytu je dieťa usadené v jedálni pri dodržaní bezpečných odstupov medzi stolmi a stravníkmi. Jedlo je servírované. Zamestnanci budú dohliadať na nosenie rúšok, používanie dezinfekcie a dodržiavanie odstupov 2 metrov.

Wellness Spa je prístupný iba ubytovaným klientom na základe lekárskeho odporúčania.

Naďalej platia všetky opatrenia, ktoré súvisia so zvýšenou dezinfekciou a ochranou zdravia.

Počas školského roka je zabezpečené školské vyučovanie prezenčnou formou podľa usmernení hlavného hygienika ( max. 6 osôb v triede) individuálne v kombinácii s dištenčným vyučovaním jednotlivých škôl.

U pacientov s prekonanou infekciou COVID-19 máme pripravený balíček procedúr na zlepšenie rekonvalescencie individuálne pripravený podľa potrieb pacienta.

Situáciu sledujeme a na základe jej vývoja postupne uvoľňujeme alebo prijímame ďalšie opatrenia.  

Všetko robíme pre Vašu a našu bezpečnosť, preto neodkladajte kúpeľnú liečbu, ktorá má pomôcť vašim ratolestiam.