Spoločnosť BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Ako si 

vybaviť liečenie

Návrh na kúpeľnú liečbu/starostlivosť vypisuje lekár špecialista alebo všeobecný lekár so starostlivosťou o deti a dorast na základe odporúčania lekára špecialistu (gastroenterológ, imunoalergológ, pneumoftizeológ, chirurg, otorynolaryngológ, endokrinológ, diabetológ, kardiológ, onkológ, gynekológ, reumatológ, neurológ, fyziater podľa danej indikačnej skupiny).

V našich kúpeľoch poskytujeme komplexnú kúpeľnú starostlivosť pre detských pacientov s nasledovným indikáciami, ktoré sú zaradené do skupiny „A“ ( Indikácie, pri ktorých je zdravotná starostlivosť plne hradená z verejného zdravotného poistenia a služby sú čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia.):

 • XXI. onkologické choroby
 • XXII. choroby obehového ústrojenstva
 • XXIII. choroby tráviaceho ústrojenstva
 • XXIV. choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou
 • XXV. netuberkulózne choroby dýchacích ciest
 • XXVI. Nervové choroby
 • XXVIII. choroby obličiek a močových ciest
 • XXIX. gynekologické choroby


Poistenec si môže konkrétne kúpele vybrať ešte pred odoslaním návrhu na poisťovňu. Na návrhu treba uviesť požiadavku liečenia - stačí "Bardejovské Kúpele".

Za vypísanie "Návrhu" poistenec neplatí. Kúpeľná starostlivosť patrí medzi zdravotnú starostlivosť, na ktorú má Vaše dieťa nárok zo zákona.

Lekárom vypísaný a potvrdený návrh (dátumom a pečiatkou) treba doručiť na príslušnú pobočku zdravotnej poisťovne dieťaťa (našimi zmluvnými partnermi sú poisťovne Dôvera, Union a VšZP. Liečebný pobyt trvá 28 dní (Union) alebo 21 dní (VšZP, Dôvera).

Schvaľovací proces v poisťovni trvá cca 1 – 4 týždne. Po schválení návrhu na kúpeľnú liečbu zdravotnou poisťovňou, ktorej je dieťa poistencom, dostanete poštou oznámenie o schválení úhrady kúpeľnej starostlivosti v skupine "A" s doplňujúcimi informáciami. Súčasne je návrh na kúpeľnú liečbu zaslaný aj kúpeľom.

POPLATKY

Pri indikáciách skupiny „A“ doplatok za liečené dieťa staršie ako 3 roky predstavuje 1,70 €/deň liečenia za stravovanie a pobyt na lôžku. Okrem tohto poplatku sa platí daň z ubytovania 0,1 EUR/dieťa/noc.

Za štandardný pobyt na lôžku sa považuje minimálne trojlôžková izba so sociálnym zariadením umiestneným mimo izby.

Ak Vám zdravotná poisťovňa odsúhlasila sprievodcu na kúpeľnú liečbu, t. j. rodič je na pobyte spoločne s dieťaťom, zašleme Vám cenník pre "doprovody" platný na daný rok.

Aj keď dieťaťu zdravotná poisťovňa sprievodcu neodsúhlasí, rodič (prípadne iný plnoletý člen rodiny) môže nastúpiť na kúpeľnú liečbu ako jeho ozdravný sprievodca – tento zámer však treba kúpeľom oznámiť. Sprievodcovia sa počas pobytu môžu vystriedať.


CENNÍK sprievodcu detského klienta na rok 2021

 

V cene sprievodcu za pobyt je zahrnuté:

- celodenná strava pre liečené dieťa (6x denne)

- ubytovanie v hoteli Mier- ubytovanie v 2- lôžkovej izbe s možnosťou prístelky ( vo vybraných izbách) s vlastným sociálnym zariadením, chladničkou a televízorom

 - služby ako spoločná kuchynka, automatická práčka, herňa pre deti.

 - účasť na voľnočasových aktivitách ako napríklad kultúrny a spoločenský program, detský park, polyfunkčná telocvičňa v detskej liečebni Valentína, športoviská.

 - plná penzia sprievodcu v hoteli Mier ( raňajky- bufetové stoly, obed- výber z 5 druhov jedál, večera- výber z 5 druhov jedál)

 - 1x 2-hodinový vstup do Wellnes SPA za  celý pobyt

Pacienti plne alebo čiastočne oslobodení od poplatkov sú osoby v hmotnej núdzi (preukážu sa rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi nie starším ako 1 mesiac) platia len prvé tri dni pobytu. Oslobodenie od poplatkov platí iba pre liečené deti, nie ich sprievodcov.


Náklady na cestovné v súvislosti s poskytovaním kúpeľnej starostlivosti si hradí poistenec sám. Pri príchode a odchode dieťaťa z kúpeľnej liečby ponúkame ubytovanie na 1 noc v cene 25 EUR/osoba/noc vo vilkách **. Ubytovanie je potrebné nahlásiť vopred.Pri príchode na kúpeľnú liečbu autobusom, vlakom môžete si zabezpečiť bezplatne prepravu batožiny na tel. číslach 054/477 4346, 477 2717 v čase od 7.00 – 15.30 hod.

UPOZORNENIE

Liečebný pobyt v kúpeľoch je možný len raz v kalendárnom roku.

Pre podrobnejšie informácie si kliknite na:

 • Zákon č. 576/2004 Z. z.  o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

 • Zákon č. 577/2004 Z. z.  o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

PREDVOLANIE

t. j. pozvánku na kúpeľnú liečbu s presným termínom liečenia posielame poštou cca 14 dní pred nástupom do kúpeľov.  V prípade nevyhovujúceho termínu treba písomne alebo mailom oznámiť dôvod nenastúpenia. Následne  určíme iný termín podľa našich kapacitných možností – až do dátumu, keď platnosť návrhu vyprší– t. j. 0,5 - 1 rok podľa indikačnej skupiny od jeho vypísania lekárom alebo návrh zašleme späť do poisťovne.

Predbežný termín liečenia so sprievodcom si je možné rezervovať telefonicky alebo mailom, ale až po obdržaní Oznámenia o schválení kúpeľnej starostlivosti – teda v čase, keď je už návrh schválený poisťovňou. V prípade, že možnosť rezervácie nevyužijete, deti so sprievodcom automaticky pozveme na kúpeľnú liečbu podľa poradia v akom k nám boli doručené z poisťovne.

Pri nástupe na liečenie si so sebou  prineste:

 1. Predvolanie na kúpeľnú liečbu

 2. Oznámenie o schválení kúpeľnej liečby poisťovňou

 3. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa - nie staršie ako 14 dní žiadajte u detského lekára

 4. Lieky, ktoré dieťa užíva dlhodobo v dostatočnom množstve na celú dobu liečenia

 5. Preukaz poistenca dieťaťa

 6. Občiansky preukaz prípadného sprievodcu

 7. Tlačivo "Údaje o žiakovi" - vyplní domáca základná škola

 8. Peniaze alebo platobnú kartu

 9. Potvrdenie o hmotnej núdzi - ak ste v hmotnej núdzi, prineste si so sebou potvrdenie z Úradu práce, soc. vecí a rodiny. V tomto prípade zaplatíte za Vaše dieťa len za prvé 3 dni liečenia kúpeľný poplatok 1,70€ x 3 = 5,10€ a daň z ubytovania 0,1 EUR/noc. Táto sadzba sa vzťahuje len na dieťa, nie na sprievodcu. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 1 mesiac.
  Tlačivá pri nástupe na pobyt, kliknutím na názov sa dokument otvorí:

  Tlacivo - Návrh na kúpeľnú liečbu

  ZOZNAM osobných vecí dieťaťa

  Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa počas liečby

  Informácie potrebné od rodiča pred nástupom dieťaťa na kúpeľnú liečbu

  Súhlas zákonného zástupcu