Kontakt

Bardejovské kúpele sa nachádzajú 5 km od mesta Bardejov. Detská liečebňa Valentína sa nachádza na konci areálu kúpeľov pod letným kúpaliskom, cca 2 km od centrálneho spodného parkoviska.

Na križovatke po vstupe do kúpeľov je potrebné odbočiť vpravo - smerom na hotel Ozón. Cesta vedie ponad hotel Ozón, okolo viliek Eta, Lívia, Eva, okolo hotela Mier až ku detskej liečebni.

Parkovisko pri liečebni je možné použiť pri privezení a odvoze detí zdarma. Nie je určené na dlhodobé parkovanie.

Mapa Bardejovkých kúpeľov